AMYLON

Proslov pana ředitele k oslavě 100 let české firmy Amylon, a.s.

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, milí spoluobčané, vítám vás všechny na dnešním slavnostním setkání u příležitosti oslav 100. výročí založení firmy Amylon. Předně vám chci poděkovat za tak hojnou účast. Všichni dnes chceme především slavit, odpočinout si během slunného sobotního odpoledne a ne poslouchat dlouhé proslovy. Přesto bych chtěl říci několik slov a trochu se ohlédnout zpět do minulosti, protože takovéto výročí se neslaví každý rok a rovnou stovku už vlastně nikdy. A myslím, že všichni, kdo se podíleli na přípravách této velké akce, si po jejím skončení určitě zhluboka oddychnou. Tímto jim chci všem moc poděkovat.