Horká linka
569 430 384

Historie firmy

Škrobárenství v českých zemích před válkou, po válce, ale i po dobu socialistické etapy, bylo reprezentováno značkou Amylon, která se skládala z bramborového květu a písmene „A", což představuje název AMYL - škrob.

1891 - První pudingy

Tradice firmy sahá až do konce 19. století. V této době se Christian Pešek pustil do průmyslového zpracovávání brambor. V jeho práci poté pokračoval od roku 1891 švagr František Malinský, který postupně skupovat další škrobárny a z malé továrničky vybudoval silný podnik.

 

1912 - Založení firmy

K roku 1912 se datuje založení samotné firmy Amylon. Ta vznikla fúzi škrobárnami v Nížkově a Přibyslavi.

 

1945 - Součást národního podniku

Po druhé světové válce se ronovský závod stal součástí národního podniku Amylon Havlíčkův Brod, později státního podniku Škrobárny. Ten byl privatizován po částech a současný Amylon vznikl jako samostatná akciová společnost v roce 1994.

Společnost zprivatizovala i ochrannou známku Amylon, patřící k městu Havlíčkův Brod a zejména k baleným výrobkům z nedalekého výrobního provozu Ronov nad Sázavou.

1994 - Privatizace a vznik akciové společnosti

Státní podnik Škrobárny zprivatizoval i ochrannou známku Amylon, patřící k městu Havlíčkův Brod a zejména k baleným výrobkům z nedalekého výrobního Historie,Amylno Ronov, Amylon Havlíčkův Brodprovozu Ronov nad Sázavou.

2012 – Sto let na trhu

V roce 2012 oslavila naše firma neuvěřitelných 100 let na trhu. Jsme právem hrdí na tuto skutečnost a chceme poděkovat všem našim zákazníkům, že právě díky nim můžeme toto výročí oslavit.

Vize a filozofie společnosti

Amylon, akciová společnost, je tradiční výrobce kvalitních průmyslových a balených potravinářských výrobků. Snažíme se, abychom byli na trhu vnímáni jako evropský obchodní partner.

Výrobní sortiment

Výrobní sortiment potravinářské firmy Amylon, a.s. zahrnuje 2 oblasti, průmyslovou výrobu umístěnou v Havlíčkově Brodě a Polné a výrobu balených výrobků umístěnou v Ronově nad Sázavou.

Průmyslová výroba

Škrob samotný se vyskytuje jako zásobní polysacharid u většiny rostlin, ale jen z malého počtu rostlin se dá škrob prakticky vyrobit, přesněji získat. Technologicky zajímavé jsou hlízy nebo semena, přičemž je zásadní rozdíl mezi škrobem hlízovým a škrobem ze semen. Škrob uložený v hlízách (např. brambory) se nachází v prostředí s převahou vody, proto jsou jeho zrna veliká, polydisperzní, nakypřená, a je tak možné, aby voda vstupovala dovnitř a ven jakoby velkou smotanou molekulární sítí. Naopak škrob v zrnech (kukuřice, pšenice) je uložen na opačném místě rostliny, kde obsah vody činí nejvýše 20 %. Tento škrob je většinou monodisperzní, drobný, vstup vody dovnitř zrna jde velmi obtížně.

Hlavní plodiny poskytující škrob jsou kukuřice, brambory a pšenice.

Škroby se liší podle jejich chemického složení, zejména podle různého podílu makromolekul amylózy (lineární struktura řetězce) a amylopektinu (rozvětvený řetězec).

Průmyslová výroba firmy Amylon, a.s. zahrnuje výrobu pšeničného škrobu, lepku, škrobového sirupu a maltodextrinu. Zde jsme navázali na stoleté výrobní zkušenosti při použití nejnovějších evropských škrobárenských technologií. Tyto výrobky vyrábíme v konvenční i v BIO kvalitě.

Společnost Amylon, a.s. se specializuje jak na potravinářskou výrobu a prodej škrobu, tak na průmyslový škrob. Proto je doplňující skupinou výroba lepidel, dextrinů a modifikovaných škrobů. Tato výroba je striktně oddělena od výroby potravinářské. Systém kvality a jakosti je certifikován normou ISO 22000.

 

Výroba produktů

Výroba produktů, balených výrobků, zahrnuje několik výrobních skupin a je expedována do velkoobchodů, nezávislého prodeje a do obchodních řetězců u nás a v zahraničí. Ve výrobě zpracováváme vlastní pšeničný škrob a řadu surovin z oblasti Vysočiny, tím garantujeme velmi dobrou kvalitu našich výrobků. Systém kvality a jakosti je certifikován normou IFS.

Mezi náš výrobní sortiment patří známé pudingy, knedlíky, kaše, zahušťovadla, palačinky, bramboráky, kypřící prášky a mnoho dalšího. 

Od roku 2011 se společnost Amylon, a. s. rozhodla jít také cestou šetrného ekologického zemědělství a začala vyrábět také řadu BIO a bezlepkových produktů. Tímto krokem se přiblížila zákazníkům, kteří mají zájem kupovat čerstvé, chutné a autentické potraviny, a přitom chtějí respektovat přirozené přírodní cykly.

Snažíme se naslouchat potřebám zákazníka, inspirovat se jeho požadavky a zlepšovat tak naše výrobky a komunikaci směrem k němu.

Inspirujeme vás, inspirujte nás.

 

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů (GDPR) zajišťujeme podle dvou zásadních právních předpisů:

Ochranu osobních údajů zajišťujeme z různých pohledů pomocí vyškolení personálu, vydáním řídicích dokumentů, zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software a spisové služby.

Ke stažení:

Politika ochrany osobních údajů (GDPR)

Informace pro zákazníky